Våra Projekt

Real Fighter har under mer än ett decenium bedrivit sociala projekt för ungdomar, där vi använt träning i thaiboxning som utgångspunkt i projekt med ungdomar som behöver stöd eller aktivering.

Real Fighter bedriver även projekt med fokus på fysisk och psykisk hälsa för både vuxna och ungdomar med NPF-diagnoser och/eller psykisk ohälsa. I projekten använder vi thaiboxningen som utgångspunkt och kombinerar träningen med social samvaro, samt samtal och workshops om hälsa och välmående.

Projektverksamheten kan vi genomföra med bidrag från Allmänna Arvsfonden, Svenska Postkodsstiftelsen, MUCF, Lunds Kommun, Skåneidrotten, mfl.

Här följer några exempel på projekt vi genomfört under de senaste åren.

Uppdrag Må Bra

Inom projektet Uppdrag Må Bra, som finansieras av Allmänna Arvsfonden, erbjuder Real Fighter Sällskap thaiboxningsträning två dagar i veckan för vuxna med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Alla deltagare tränar efter egna förutsättningar men vi tränar tillsammans i grupp under ledningen av en erfaren tränare och med tid för samvaro och utbildningsaktiviteter i samband med träningen.

Tidigare samarbeten med Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Lunds kommun har visat på att personer inom målgruppen kan ha svårt att ta initiativ till fysisk träning och kanske känner att de inte passar in i idrottsföreningar. Vi vill därför skapa en träningsverksamhet med utgångspunkt i deras förutsättningar som kan främja både psykisk och fysisk hälsa bland deltagarna. Rent fysiologiskt bidrar fysisk träning till ökat psykiskt välbefinnande, men där finns även andra positiva effekter så som de sociala kontakterna och gemenskapen i samband med träningen.

Mer information hittar du här.

Må Bra – Unga

Real Fighter Sällskap erbjuder nu träning under dagtid för unga vuxna (18–30 år) med olika svårigheter kopplade till psykisk ohälsa (t.ex. nedstämdhet, depression, utmattningssyndrom) eller psykisk funktionsnedsättning (t.ex. NPF diagnoser).

Träningen äger rum två dagar i veckan, med rutinerade tränare i Real Fighters luftiga lokaler i Planetstaden. Inga förkunskaper krävs och utrustning kan lånas på plats. Allt som behövs är bekväma kläder att träna i.

Träningen är gratis och möjliggörs tack vare bidrag från Svenska Postkodstiftelsen under projektet ”Må Bra – Unga” med målet att nå ut till unga vuxna som lever med psykisk ohälsa, och att förbättra deras fysiska och psykiska förutsättningar genom thaiboxning, social samvaro och utbildningsaktiviteter. Vi riktar oss mot unga vuxna som befinner sig i glappet mellan skolgång och etablering i arbetslivet.

Mer info hittar du här.

 

Aktiva ungdomar under pandemin

I Real Fighter kommer vi i kontakt med ungdomar i alla åldrar och från alla typer av bakgrund, hos oss tränar alla med intresse för kampsport tillsammans och denna verksamhet främjar jämlikhet på alla sätt. Under 2020 och 2021 har ledarna i föreningen samt i systerföreningen Lunds Ungdomscenter uppmärksammat att många av våra unga medlemmar upplever stress och oro. Deras hemsituationer har ofta ändrats, familjernas ekonomi har i många fall blivit sämre och för de äldre ungdomarna som fått gå i skolan hemma finns en stor rastlöshet. Under pandemin har vi i Real Fighter mött upp de ungas behov genom utökade träningstider men även andra aktiviteter med barn och unga. Under alla skollov har vi hållt igång träningen för unga och i samarbete med Lunds Ungdomscenter har vi genomfört skogsutflykter, vandringar och andra aktiviteter i naturen. Dessa aktiviteter har möjliggjorts av bidrag från Lunds Kommuns Fastighetsbolag, Kultur- och Fritidsförvaltningen i Lunds Kommun, samt flertal stiftelser som ni hittar på vår Sponsorsida. Stor tack till alla som hittills bidragit till lovaktiviteterna, och med hopp om fortsatt gott samarbete!

Sommarträningen på Linero och Norra Fäladen

Samarbete med Lunds Kommuns fastighetsbolag (LKF) som började 2020 har fortsatt och utölats under 2021. Real Fighter kommer ut på centrala område i utsatta stadsdelar med prova-på träning. Under träningstimmarna erbjuds kostnadsfri thaiboxningsträning för barn och ungdomar. Detta ger en möjlighet för barnen att våga testat något nytt och lära känna en ny idrott, ny värld och samt träffa nya människor med nya kulturer och bakgrund. Fortsättning av samarbetet gör att under sommaren 2021 har vi kunnat utöka till flera områden med flera träningstimmar. Det nya området vi har nått ut till är Norra Fäladen. Samarbetet med LKF resulterar också till en ökning av antalet barn under ordinarie träning.

Framtida planering har vi tänkt oss att lägga ut aktiviteter på Klostergården. Syftet med vår aktivitet är att inspirera barn till en aktivare livsstil och ökar bredden. Vi introducerar Real Fighter verksamhet och när barnen kommer till föreningen har vi många bra förebilder och ledare som kan inspirerar dem till ett bättre livskvalité.

Tjejprojekt: Mulier Fortis

Mulier Fortis var ett jämställdhet- och integrationsprojekt för tjejer, av tjejer som genomfördes 2016-2019, med finansiering från Allmänna Arvsfonden.

Namnet är latin där Mulier betyder kvinna och Fortis stark, ofta i betydelsen fysiskt kraftfull, men Fortis används även för att beskriva karaktärsdragen mod och ståndaktighet. Syftet med projektet var att det skulle fungera som en plattform för att ge tjejer mod och styrka att bli just starka kvinnor.

Inom projektet genomfördes aktiviteter för enbart tjejer utgångspunkt i metoden Train Talk Learn, där träning i kampsporten thaiboxning följs av motiverande samtal.

Träningen och övriga aktiviteter leddes av trygga kvinnliga ledare i en trygg miljö. Målsättningen var att skapa en trygghet och sammanhållning i en mindre grupp (bestående av 5-10 unga tjejer) och sedan uppmuntra tjejerna att ta initiativ till aktiviteter där de interagerar med andra.

I Possibilismens tid

Med finansiering från främst Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF) genomför vi (2019-2021) ett projekt som syftar till att stärka ungas organisering och delaktighet.

I ett första steg arbetade vi med ungdomar inom föreningen, för att nu vända oss mot en bredare grupp unga och unga vuxna i scialt utsatta områden i Lund.

Vi annordnar träffar och events med allt från träning till föreläsningar, där vi inspirerar och informerar om hur man som unga kan finna motivation och kraft att engagera sig i samhället och samtidigt styra sitt eget liv i en positiv riktning.

Tjejprojekt: Starka

Starka bedrevs i samarbete mellan Real Fighter, Skåneidrotten, Vikingaskolan och Lunds kommun.

Genom projektet gavs en grupp tjejer möjligheten att testa på ett antal olika idrotter samt delta på föreläsningar om kost och träning.

Thaiboxningen utgjorde grunden i  projektet och utöver det testade deltagarna bland annat dans, ishockey och handboll.

Syftet med projektet var att deltagarna skulle ges möjlighet att öka sin kunskap om träning och kost samt att stärka deras självförtroende och öka deras motivation att leva en hälsosam livsstil.