Träningsregler

I och med att jag blir medlem förbinder jag mig att följa nedanstående regler:

  • Jag är fullt medveten om att all träning sker på egen risk och att jag inte håller föreningen Real Fighter, eller därunder praktiserande instruktörer ansvariga för eventuella skador under träning eller tävling.
  • Jag förbinder mig att avstå från bruk av dopingmedel såvida inte dopingmedlet ordinerats av läkare för medicinskt bruk. Därutöver gäller “ Lag om förbud mot vissa dopingmedel “.
  • Jag förbinder mig att ställa upp på dopingkontroll och lämna urinprov när jag blir kallad till sådan enligt kontrollföreskrifter utfärdade av Riksidrottsförbundet.
  • Jag är fullt medveten om att brott av ovanstående regler innebär omedelbar uteslutning ur klubben och avstängning från allt tränande.

OBS! Om utövaren ej är myndig skall ovanstående regler godkännas av målsman.