Uppdrag Må Bra

Inom projektet Uppdrag Må Bra, som finansieras av Allmänna Arvsfonden, erbjuder Real Fighter Sällskap thaiboxningsträning två dagar i veckan för vuxna med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Alla deltagare tränar efter egna förutsättningar men vi tränar tillsammans i grupp under ledningen av en erfaren tränare och med tid för samvaro och utbildningsaktiviteter i samband med träningen.

Tidigare samarbeten med Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Lunds kommun har visat på att personer inom målgruppen kan ha svårt att ta initiativ till fysisk träning och kanske känner att de inte passar in i idrottsföreningar. Vi vill därför skapa en träningsverksamhet med utgångspunkt i deras förutsättningar som kan främja både psykisk och fysisk hälsa bland deltagarna. Rent fysiologiskt bidrar fysisk träning till ökat psykiskt välbefinnande, men där finns även andra positiva effekter så som de sociala kontakterna och gemenskapen i samband med träningen.

Sedan 2021 har Real Fighter testat träningsverksamhet för målgruppen med deltagare från Lunds kommuns Arbetscentrum och Fontänhuset som har visat goda resultat. I samarbete med Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Lunds kommun och Riksidrottsförbundet, kommer Real Fighter nu utöka sina träningsaktiviteter för den här gruppen samt vidareutveckla verksamheten med mer social samvaro och utbildningsaktiviteter för de medverkande med fokus på träning, hälsa och kost.

Under projektets uppstartsperiod kommer deltagarna framför allt komma från Arbetscentrum och Fontänhuset. Efterhand är målsättningen dock att nå ut till en bredare målgrupp som inkluderar personer med psykisk ohälsa som idag inte är i kontakt med socialpsykiatrin.

Parallellt med träningsverksamheten, kommer en specifik metodik att utvecklas i nära samarbete mellan Real Fighter och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen för hur träningen och sociala aktiviteter bör utformas för att fungera optimalt för målgruppen. På så sätt kommer konceptet enklare att kunna användas av andra föreningar i andra kommuner. I projektets andra år kommer konceptet att introduceras i Varbergs thaiboxningsförening (Fight Camp Warberg).

Det övergripande målet med projektet är att skapa förutsättningar för ett livslångt idrottande och en hälsosam livsstil för målgruppen, samt att ta vara på idrottandets potential för en förbättrade psykisk hälsa.

Vill du veta mer om projektet och våra träningsaktiviteter? Kontakta Toni Guinovic: toni@realfighter.se

Sammanfattning

Vad? Thaiboxningsträning, social samvaro och utbildningsaktiviteter för vuxna med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.

När? Träningstillfällen varje vecka.

Vart? Real Fighter Sällskap, Tellusgatan 15, Planetstaden, Lund

Projektperiod: Mars 2023 – Februari 2026

Kontakt: Toni Guinovic, toni@realfighter.se