Mulier Fortis

Ungdomsprojekt
Typography

Ett jämställdhet- och integrationsprojekt för tjejer, av tjejer

Sammanfattning

Titeln är latin där Mulier betyder kvinna och Fortis stark, ofta i betydelsen fysiskt kraftfull, men Fortis används även för att beskriva karaktärsdragen mod och ståndaktighet. Projektet som den här ansökan beskriver ska fungera som en plattform för att ge tjejer mod och styrka att bli just starka kvinnor; ”Mulier Fortis”.

Denna ansökan till Allmänna Arvsfondens projektstöd rör ett projekt där unga tjejer (13-17 år) med ett socialt utanförskap ska stärkas som individer och få ett socialt mod som gör dem till aktiva samhällsmedlemmar med makt över sin egen framtid. Målgruppen är tjejer som rör sig i en snäv värld begränsad av till exempel kulturell bakgrund och som hamnat i ett utanförskap då de inte har mod och kraft att söka sig utåt. Många av dess unga tjejer har ej tidigare deltagit i idrott, föreningsverksamhet eller samhällsdebatt. Inom projektet kommer aktiviteter för bara tjejer att bedrivas med utgångspunkt i metoden Train Talk Learn, där träning i kampsporten thaiboxning följs av motiverande samtal. Träningen och övriga aktiviteter kommer att ledas av trygga kvinnliga ledare i en trygg miljö. Målsättningen är att initialt skapa en trygghet och sammanhållning i en mindre grupp (bestående av 5-10 unga tjejer) och sedan uppmuntra tjejerna att ta initiativ till aktiviteter där de interagerar med andra.

Det rör sig alltså om ett jämställdhetsarbete där tjejerna ska ges mod och verktyg att ta intiativ, först inom en trygg grupp men efterhand även utåt. Ett viktigt fundament i projektet är att det ska drivas framåt av tjejerna själva, allteftersom de får mod att interagera med andra ska de uppmuntras att deltaga i andra aktiviteter i föreningen och även söka sig till andra aktiviteter och föreningar. Tanken är att initiativen ska sprida sig som ringar på vattnet och att våra unga tjejer ska söka sig vidare, inom föreningen och till andra föreningar, skolor och verksamheter. Under projektets gång kommer projektledningen att dokumentera projektet och efterhand arbeta med spridning till framförallt Lunds Kommun och andra lokala aktörer, men även på nationell nivå om intresse finns.

Projektets huvudaktör är Real Fighter Sällskap men genomförandet är starkt beroende av nära samarbete med skolor (framförallt Vikingaskolan och Fäladsskolan i Lund) och andra föreningar. Real Fighter har erfarenhet av ungdomsprojekt och mångåriga samarbeten med skolor, fritidsgårdar och andra föreningar. Rent praktiskt så är Real Fighters egen insats i projektet lokal för träning och samtal samt engagerade, ideelt arbetande ungsdomsledare. Då det inte finns resurser inom den ordinarie verksamheten för att ge tjejerna i projektets målgrupp det stöd de behöver, kommer de sökta medlen att användas för att anställa personal med tid och kompetens att arbeta med just unga tjejer.