Artiklar

Ett jämställdhet- och integrationsprojekt för tjejer, av tjejer

”Olika söker lika – ett ungdomsprojekt med integration och jämställdhet i fokus”.

Real Fighter är nu inne på sitt fjärde är med ett projekt inom MUCFs satsning "Mot våldsbejakande extremism".

Samarbetspartner
Allmänna arvsfonden